SMART Business 1/2023 | Page 3

Dominik Jańczak redaktor naczelny „ SMART Business ”
OD REDAKCJI

Zdrowy gen transformacji

Zmiana wymaga bodźców o odpowiedniej sile przebicia . W firmach taki impuls stanowi zwykle zauważenie , że coś jest nie w porządku – nasze procesy operacyjne są nieefektywne , potencjał organizacji jest marnotrawiony , a konkurencja … cóż , coraz częściej pokazuje nam plecy . Właśnie tego typu sygnały stanowią czynnik motywujący do wyjścia ze strefy komfortu i zainicjowania przemian .
Jednak sama decyzja o zmianie to dopiero pierwszy krok na drodze do sukcesu . Kluczowym czynnikiem jest w tym kontekście zrozumienie , dlaczego powinniśmy reagować , a także co musimy zmienić . Odpowiedzi na te pytania determinują z kolei to , jak będziemy dążyli do celu . Tam bowiem , gdzie nie ma rzetelnych informacji i wiedzy , menedżer kieruje się subiektywną opinią , a nie obiektywnymi faktami , co w turbulentnym środowisku gospodarczym często jest początkiem potężnych kłopotów dla organizacji .
Jako redakcja magazynu „ SMART Business ” chcemy wesprzeć polskie firmy – szczególnie te z sektora MŚP – w tym , aby gen ich transformacji był zdrowy . Dlatego opracowane przez nas materiały związane z optymalizowaniem kosztów , budowaniem antykruchych procesów i skalowaniem działalności otrzymają Państwo podane w odpowiednich kontekstach – społecznym , gospodarczym i geopolitycznym . Głęboko wierzymy , że tylko szerokie spojrzenie stanowi aktualnie gwarancję sukcesu .
Wszystkich menedżerów głodnych wiedzy i czerpania z doświadczeń rynkowych praktyków zapraszamy do lektury . Równocześnie zachęcam do wyrażania opinii o tym , co okazało się dla Państwa cenne w naszym projekcie , a także o tym , co powinniśmy jeszcze zmienić . Każdy sygnał będzie dla nas na wagę złota .
Udanej lektury !

Dominik Jańczak redaktor naczelny „ SMART Business ”

smart-magazine . pl 3